Discrete en snelle levering

Urineverlies: een onvermijdelijk deel van het ouder worden?

Urineverlies: een onvermijdelijk deel van het ouder worden?
Een nieuwe peiling in Amerika constateerde dat bijna de helft van de vrouwen ouder dan 50 jaar enige mate van urine-incontinentie ervaren, hoewel de meesten nooit met een arts hierover praten. Men vroeg welke strategieën ze gebruiken om hun urinelekkage te beheersen.

De peiling werd uitgevoerd onder 1.027 vrouwen tussen 50 en 80 jaar door het Institute of Healthcare Policy and Innovation van de University of Michigan.

59% gebruiken wegwerp-pads en beschermende kledij
38% doen bekkenbodemspieroefeningen
16% verminderen hun inname van vloeistoffen
15% passen hun kledij aan om ongelukjes te verbergen

Bijna de helft van de vrouwen ouder dan 50 zegt dat ze soms urine lekken - een probleem dat kan variëren van een lichte overlast tot een groot probleem.

Van de meer dan 1.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 80 die de peiling hebben beantwoord, zei 43% van de vrouwen in de 50 en 60’er jaren dat ze urine-incontinentie hadden gehad, net als 51% van de 65-plussers.

Toch had 2/3 van deze vrouwen niet gesproken met een arts over de soms gênante, weinig besproken kwestie. En slechts 38% zei dat ze oefeningen doen die de spieren kunnen versterken die kunnen helpen de urine op te houden.

Uit de peiling blijkt ook dat ze manieren vinden om zelf het hoofd te bieden - van het gebruik van pads of speciaal ondergoed tot het dragen van donkere kleding en het beperken van de vloeistofinname.

De nieuwe bevindingen suggereren dat meer artsen routinematig hun oudere vrouwelijke patiënten moeten vragen naar incontinentieproblemen die zij mogelijk ondervinden. Van de vrouwen die niet met hun arts praatten over hun urine-incontinentie, zei 22% dat ze geen urineverlies hadden als een gezondheidsprobleem, dus bespraken ze het niet met hun arts. Maar er bestaan nu veel behandelingsopties ​​voor urine-incontinentie, en naast de chirurgische behandelingen kan men nu tal van opties kiezen die niet-invasief zijn, het beoogde doel bereiken en voor meer levenskwaliteit en vertrouwen zorgen.

Urine-incontinentie is een veelvoorkomende aandoening die misschien niet routinematig wordt gescreend in de eerste lijn, maar het kan de kwaliteit van leven en gezondheid van vrouwen aantasten en is meestal te behandelen. Het is geen onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden en mag niet over het hoofd worden gezien.

Heel belangrijk hierbij is de bekkenbodem: de structuren en spieren die de blaas en voortplantingsorganen ondersteunen. Er zijn niet-chirurgische en chirurgische opties voor de behandeling van incontinentie en dikwijls zijn de niet-invasieve hulpmiddelen al voldoende om voor velen een oplossing te bieden.

Ook kan men met de juiste ‘tools’ de bekkenbodem verstevigen zodat men dikwijls het oorzakelijk verband hiermee aanpakt. (zie www.trickyleaks.com)

Van de vrouwen die zeiden dat ze op zijn minst enige urinelekkage hadden ondervonden, beschreef 41% het als een groot probleem of een probleem. Een derde van de mensen met lekkage ervaarde bijna elke dag een episode. Bijna de helft maakte zich zorgen dat het erger zou worden naarmate ze ouder werden.

De meest voorkomende triggers waren hoesten of niezen - ervaren door 79% - en proberen op tijd naar het toilet te komen, ervaren door 64%. 49% zei dat ze gelekt hadden tijdens het lachen, en 37% zei dat het was gebeurd tijdens beweging en/of oefeningen.

Het laatste dat vrouwen op leeftijd zouden moeten doen is het vermijden van lichaamsbeweging of het niet genieten van andere activiteiten die het leven de moeite waard maken. We hopen dat we met het aanreiken van onze hulpmiddelen de meeste van deze dames kunnen stimuleren om te oefenen zodat andere activiteiten niet beperkt blijven of moeten wijken.


Hoe gaat men er nu mee om volgens de peiling:

Vrouwen meldden dat ze veel dingen deden om met incontinentie om te gaan, waaronder 59% die zei dat ze speciale pads of ondergoed hadden gekocht. 16% had bezuinigd op de hoeveelheid vloeistof die ze dronken, en 15% zei dat ze hun kledij aanpassen om ongevallen te verbergen voor het geval ze zich voordeden.

Maar slechts 38% had Bekkenbodemspieroefeningen gedaan. Dergelijke Bekkenbodemspieroefeningen kunnen een effectieve behandeling zijn wanneer ze correct en consequent (dagelijks en liefst meerdere keren 5 à 10 minuutjes!) worden uitgevoerd, vooral als onderdeel van kine- of fysiotherapie in de bekkenbodem met een gespecialiseerde kine- of fysiotherapeut. Hij of zij kan instaan voor het correct toepassen van de juiste oefeningen. Voor het dagelijks, meerdere malen oefenen moet je een engagement aangaan met jezelf.


Meet- en motivatiehulpmiddelen met het absorberend, herbruikbaar ondergoed,  het Bekkenbodemprogramma + de video's van CARIN-wear en het biofeedback Bekkenbodemapparaatje van EMY (zie onder) kunnen u hierbij helpen.
Meer dan 80% van de dames die consequent oefenen zien na 6 weken duidelijke verbetering!
Het is zowel verrassend als ontmoedigend om te zien dat zoveel vrouwen lijken te geloven dat incontinentie gewoon een normaal onderdeel van het ouder worden is, omdat het dat niet is. Veel vrouwen beperken hun dagelijkse activiteiten onnodig en genieten niet volledig van het leven vanwege een aandoening die vaak kan worden verholpen.

Vrouwen ouder dan 65 jaar hadden vaker contact gehad met een medische zorgverlener over hun incontinentie dan jongere vrouwen. Dat gold ook voor vrouwen die zich schaamden voor hun urineverlies of zeiden dat het een probleem voor hen was.