Discrete en snelle levering

Incontinentie bij 1 op 3 van alle vrouwelijke korfballers

Incontinentie bij 1 op 3 van alle vrouwelijke korfballers
Een Australische, bekroonde onderzoekstudie heeft uitgewezen dat 30% van de vrouwelijke korfballers last heeft van urine-incontinentie tijdens het spelen van deze teamsport.

Korfbal wordt wereldwijd gespeeld door meer dan 20 miljoen mensen.

De Continence Foundation of Australia heeft financiering toegekend aan de gezondheids- en continentiefysiotherapeuten van vrouwen onder de Australian Bladder Foundation-subsidies voor hun onderzoek, de prevalentie van urine-incontinentie bij volwassen korfballers in Zuid-Australië.

Korfbal is de meest populaire teamsport die door vrouwen in Australië wordt uitgevoerd, met meer dan 560.000 vrouwen die elk jaar aan deze sport deelnemen. Tot nu toe was er altijd een perceptie dat urineverlies gebeurt, maar er was geen echt onderzoek gedaan naar de prevalentie ervan.

Uit het onderzoek bleek dat een derde van alle speelsters, en de helft van degenen die kinderen hebben gehad, tijdens de training of tijdens het spelen last hadden van urineverlies.

Dit is een belangrijke studie die al een grote bijdrage heeft geleverd aan de vrouwelijke korfballers die met incontinentie leven en we hopen dat het anderen zal aanmoedigen om het stigma te doorbreken en hulp te zoeken die hen in staat stelt om zelfverzekerd te leven; cont(in)ent te leven.

De studie documenteert goed dat er een verband is tussen sport met hoge impact en urine-incontinentie (UI), waarbij sport met rennen en springen melding maakt van een hogere prevalentie voor incontinentie.

De meerderheid van de onderzoeken omvatten voornamelijk atleten die geen kinderen hebben gehad, met beperkte gegevens over urine-incontinentie bij vrouwen die kinderen hebben gehad en die betrokken zijn bij sport met een hoge impact. Korfbal is een snelle, ‘high-impact’-sport met rennen, springen en snelle richtingsveranderingen met herhaalde versnellingen en vertragingen die urinelekken kunnen stimuleren.

Men is niet verrast door de bevindingen, maar wel bezorgd over het feit dat van degenen die incontinentie ervaren tijdens korfbal, slechts 8 procent hun aandoening had onthuld aan een gezondheidswerker.

Dit betekent dat 82% van de korfbalspeelsters geen hulp zoekt bij een arts of fysiotherapeut terwijl die hen kunnen helpen hun toestand te beheren, voorkomen of te genezen. We kunnen ons bezorgt maken over het idee dat incontinentie dikwijls wordt aangegeven als reden waarom vrouwen stoppen met sporten.

In plaats van professionele hulp te zoeken, bleek uit de studie dat korfbalspeelsters inlegkruisjes of urine-pads gebruikten (41%), oefeningen deden (31%) of simpelweg hun deelname aan de sport beperkten (14%).

Terwijl continentieproducten vrouwen in staat stellen om door te gaan met hun spel, kan het vermijden van gespecialiseerde hulp een levenslange impact op je hebben.

Incontinentie wordt op zichzelf niet beter. Op zoek naar advies van een gezondheidswerker is de eerste stap naar herstel en de meeste gevallen kunnen beter worden beheerd of zelfs worden genezen met de juiste bekkenbodemspieroefeningen en correcte feedback. (Bijvoorbeeld met het EMY-apparaatje) Helaas laat onderzoek zien dat de meerderheid geen hulp zoekt.

Hopelijk zullen de bevindingen uit deze studie alle mensen die met incontinentie leven helpen beseffen dat ze niet alleen zijn en dat er geen schande is om hulp te zoeken.

Incontinentie is gebruikelijk, maar niet normaal. Door vandaag actie te ondernemen, kunnen veel mensen die met incontinentie leven hun gezondheidsdoelen behalen en meer vertrouwen genieten. We willen vrouwen helpen droog te blijven tijdens het spelen van de sport waar ze van houden en vrouwen informatie geven over hoe ze veilig kunnen terugkeren naar sport met een hoge impact na de bevalling.

Hopelijk zal de studie ook de verkenning bevorderen naar passende rehabilitatie voor vrouwen die na het krijgen van baby's weer aan het sporten zijn.

We kijken met jullie mee naar welke informatie, richtlijnen en tools beschikbaar zijn om veilig terug te keren naar sport nadat het dragen en de bevalling van jullie baby's het risico op prolaps en urine-incontinentie mogelijks verhoogden, en over het algemeen hoe je je lichaam na de zwangerschap op de juiste manier kunt rehabiliteren.