Discrete en snelle levering

De verschillende vormen van incontinentie op een rijtje

Wist je dat er verschillende vormen van incontinentie bestaan? Afhankelijk van persoon tot persoon kan iemand incontinentie op andere manieren ervaren. We geven je graag wat meer informatie over de verschillende soorten en hun oorzaken.

Inspanningsincontinentie

Inspanningsincontinentie wordt ook vaak stressincontinentie genoemd. Dit is een specifieke vorm van de aandoening waarbij men last heeft van urineverlies door (onverwachte) bewegingen of acties zoals:

  • Hoesten
  • Lachen
  • Niezen
  • Sporten
  • Opstaan

Aandrangincontinentie

Bij aandragincontinentie of urge-incontinentie krijg je plots het gevoel dat je moet plassen. Dit gevoel kan je niet stoppen omdat de blaasspier onverwachts samenknijpt. Vaak is het dan ook al te laat om naar het toilet te gaan. Deze vorm van incontinentie komt voor bij ongeveer 20% van de mensen die last hebben van urineverlies en neemt toe naarmate het ouder worden.

Overloopincontinentie

Bij overloopincontinentie kan de persoon in kwestie de blaas niet meer goed ledigen. De plas blijft achter in de blaas terwijl er steeds kleine hoeveelheden vrijkomen.Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren zoals:

  1. Een vernauwing in de blaashals of de plasbuis
  2. Een beperkt functionerende blaas
  3. Een overactieve bekkenbodem
  4. Een blaasverzakking
  5. Een prostaatvergroting